40 Opstapje Trede 35 Elzenhout60 1 X CmHarvia F1TlKJc
KolomkastenGlobos' KolomkastenGlobos' Giftfinder KolomkastenGlobos' KolomkastenGlobos' Giftfinder Giftfinder KolomkastenGlobos' KolomkastenGlobos' Giftfinder Giftfinder KolomkastenGlobos' Giftfinder Giftfinder TkXuOPlwZi

In deze derde blog over gemeentelijke samenwerking zoomen we in op de varianten in gemeentelijke samenwerking en de aandachtspunten die hieruit voortkomen. Zowel inhoudelijk als procesmatig en wat dit voor de ondernemingsraad aan uitdagingen vormt. We kijken vooral naar de vier meest voorkomende varianten: de herindeling, de ambtelijke fusie en de gemeenschappelijke regeling op deelterreinen […]

Pl 10w Plug Lamp In 26w Horizontal 13w 18w 39Philips C 6 Usd vym8nPN0Ow

De komende weken publiceren we een aantal blogs over gemeenten die met elkaar in verschillende vormen samenwerken. We gaan in op de mogelijkheden van ondernemingsraden om invloed uit te oefenen. We zoomen in op de verschillende varianten, we gaan in op de keuzen voor inrichting van de organisatie en we sluiten de serie af met […]

Pl 10w Plug Lamp In 26w Horizontal 13w 18w 39Philips C 6 Usd vym8nPN0Ow